Ini Adalah Tugasan Wajib Kepada Semua Student G-Lord

TUGASAN G-LORD

Anda ada SATU (1) Tugasan. Tugasan ini diberikan secara langsung daripada Pengasas GTH Academy, Tuan Azriel Qushairi.

Tujuan tugasan ini adalah untuk Team GTH Academy mengenali, memahami & mendalami apakah sebenarnya yang anda perlukan untuk capai kejayaan anda.

Kegagalan anda menyiapkan serta menghantar tugasan ini mungkin akan menimbulkan masalah dalam program G-Lord.

Anda gagal, kami juga akan gagal fahami keperluan anda. Seterusnya akan menyebabkan kami 'Deliver' perkara/ilmu yang tidak tepat.

TUGASAN #1

Anda perlu mengisi borang KYC dibawah selengkapnya. Sila ambil masa untuk berfikir sebelum menjawab setiap soalan yang disediakan. Luangkan 15-30 Minit untuk mengisi borang dibawah dengan spesifik dan jelas.
BORANG KYC | G-LORD
Umur Anda*
Status Pekerjaan Anda*
Status Perkahwinan*
Saiz Keluarga (Jumlah Ahli Keluarga isi Rumah)*
Jenis Rumah Kediaman Anda*
Status Rumah*
Bangsa Anda*
Agama*
Tahap Pendidikan